Μηχανικέ, ιδιοκτήτη της Attica bank, εδώ, ότι χρειάζεσαι

Υπό κατασκευή
 Όμως, μέχρι να δεις ότι θα δεις, ας γελάσουμε και λίγο.